Holzkästli

Holzkästli, 1922
Masse
H  55 cm

B  35 cm

T  20cm

CHF 210.00

Holzkästli

CHF 210.00